Selecteer een pagina

Privacyverklaring Pianoschool Oksana Konstantinova

Pianoschool Oksana Konstantinova, hierna Pianoschool Konstantinova, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en handelt in dat kader in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

We verwerken persoonsgegevens primair omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief en voor publicitaire doeleinden ten behoeve van de Pianoschool Konstantinova.

Meer specifiek:

  • We verwerken persoonsgegevens van onze klanten (en hun in ouders in geval van minderjarige cursisten) gericht op het kunnen verzorgen van muziekles, het deelnemen aan evenementen, voor correspondentie en facturatie.
  • We verwerken persoonsgegevens van onze medewerkers en van ingehuurd personeel gericht op het uitvoeren van werkzaamheden vanuit het dienstverband of contract, voor correspondentie en de salaris- en factuurbetaling.
  • We verwerken persoonsgegevens van opdrachtgevers, samenwerkingspartners en leveranciers gericht op onderlinge samenwerking en communicatie.
  • We verwerken persoonsgegevens van geïnteresseerden, klanten en relaties om hen te kunnen informeren over ons aanbod en ontwikkelingen. Geïnteresseerden kunnen zich eenvoudig zowel af- als aanmelden voor onze nieuwsbrief.

We verwerken persoonsgegevens in de vorm van beeldmateriaal (foto’s en video’s) voor intern gebruik: ontwikkeling van de leerling (leerlingvolgsysteem) of de docent. Dit is enkel gericht op dit doel en wordt niet verder verspreid. Daarnaast wordt beeldmateriaal gebruikt voor publicitaire doeleinden ten behoeve van de Pianoschool Konstantinova (posters, flyers, website en dergelijke). In een lessituatie kunnen, tenzij bij inschrijving hiertegen bezwaar is gemaakt, opnames worden gemaakt. U wordt hierover vooraf geïnformeerd. Tijdens door ons georganiseerde gelegenheden, zoals een open dag, open lesweek, uitvoeringen, wordt kenbaar gemaakt dat er opnames worden gemaakt. Indien u dat niet wilt, kunt u dat ter plaatse kenbaar maken bij de fotograaf. Ook bij publieke optredens van onze leerlingen en docenten kunnen opnames worden gemaakt.

We gaan uit van de wettelijke bewaartermijnen. 

Pianoschool Konstantinova bewaart persoonsgegevens conform de wettelijke termijnen van de belastingdienst.

We bewaren naam, lesperiode en instrument ook na de wettelijke termijn van al onze leerlingen in een gesloten archief. Mochten we hier in de toekomst gebruik van willen maken, bijvoorbeeld voor deelname aan een (alumni)activiteit, benaderen wij u en vragen wij u om toestemming.

We delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dat nodig is.

Pianoschool Konstantinova deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven buiten de EU in geval van uitwisselingsprojecten en internationale activiteiten.

We kennen en respecteren uw rechten. 

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of over te laten dragen. Tevens kunt u eerder gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking intrekken. U kunt dit doen via onderstaande contactgegevens.

U heeft het recht niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming (profilering). Pianoschool Konstantinova doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan Pianoschool Konstantinova via onderstaande contactgegevens en/of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over het privacy beleid van de Pianoschool Konstantinova, een klacht wilt indienen of uw gegevens wilt inzien, kunt u contact opnemen met ons via: oksana.konstantinova@live.nl

Pianoschool Konstantinova
www.pianoschoolkonstantinova.nl

Laatste update: 1 september 2020